My ľudia máme neuveriteľné schopnosti. Prenasledujeme bozón a neutrína, skúmame vesmír a objavujeme nové planéty, meníme genetické informácie v DNA.. Úžasné. A zároveň si navzájom nadávame, závidíme, podrážame nohy, posielame sa do horúcich pekiel.. “Úžasné”.

A kvôli čomu? Koho?

Vrahov, násilníkov, teroristov? Nie, to nie. Táto naša agresivita je nasmerovaná proti tým kreatúram, ktoré majú, to si len predstavte, iný názor ako my!! Neuveriteľné, neakceptovateľné, najhoršieho odsúdenia hodné.

Kypí nám žlč a my, pekne krásne prikrytí ako Harry Potter pláštikom neviditeľnosti, na sociálnych sieťach kopeme do tých, čo si dovolia vyjadriť svoj názor odlišný od nášho. Hystéria okolo voľby prezidenta v našom holubičom národe vyplavila špinu ako keď búrka na mori vyhodí na breh všetok bordel, čo sa skrýval v hĺbkach. V hĺbkach našich myslí, v hĺbkach našich duší.

Malé, frustrované egá krčiace sa, v niektorých Homo sapiens z našej tlupy neodolali možnosti si udrieť. Výsledok tejto búrky v pohári vody má na kvalitu tvojho života asi taký vplyv ako farba fasády  obecného úradu na kvalitu života v obci/meste kde bývaš.

Oči zúžené zlosťou, strachom, nenávisťou, netoleranciou, krivdou, hnevom, závisťou vidia čiernobielo. Alebo zdieľaš môj názor, alebo si slušne povedané nekompletný, nekompetentný a mal by ti byť obmedzený prístup k volebným urnám a k pitnej vode.  Netýka sa to iba týchto volieb, hoci tie ma vyprovokovali k tomuto príspevku. Týka sa to našich životov. Naširoko otvorené ústa stláčajú ušné kanáliky a nasadzujú klapky na oči. Ak nadvládu nad emóciami zveríš do rúk pocitom krivdy, zrady, večnej nespokojnosti, hľadaniu vinníkov a malým škriatkom v tebe prestávaš vnímať farby, strácaš schopnosť rozumne uvažovať a znechucuješ si život.

Prestaň posudzovať ľudí podľa účesu, farby pleti, značky auta, tetovania, národnosti, postavy, prízvuku, či názoru. Neprestaň to robiť kvôli nim, väčšina z nich ti je aj tak ukradnutá, prestaň to robiť kvôli sebe. S nenávisťou v mysli je nemožné žiť šťastný život.

Čo sadíš, to sa ti urodí.

Život je pestrý. Plný farieb, chutí, vôní, názorov, myšlienok, emócií, možností a výziev. Jeho krása tkvie v rozmanitosti. Uvoľni kŕč v duši, naširoko otvor oči, otvor uši, otvor svoju myseľ a nauč sa počúvať.  Diskutuj, vymieňaj si názory, nechaj sa obohatiť názormi iných ľudí a priznaj im právo uvažovať inak ako ty. Naše názory a postoje sú výsledkom našich skúseností prefiltrovaných cez náš charakter a hodnoty. Objektívna realita okolo nás má len poradný hlas k realite v našich mysliach. Čím viac ľudí, tým viac variantov “reality”.  Šťastie, spokojnosť, lásku a pocit radosti nespôsobuje to, čo sa deje okolo nás. Sú výsledkom toho, ako podnety prichádzajúce z “reálneho” sveta tvoja myseľ spracuje.

My sme tvorcami našich životov. Nie politici, nie počasie, nie stav na účte, nie susedia, nie naši partneri, priatelia, či nepriatelia na internete. Vytváraj vo svojej mysli a vo svojom okolí prostredie, ktoré ti praje. Ktoré ťa povzbudzuje a podporuje. Nevenuj sa zlosti a nenávisti, pocitom krivdy. Nezalievaj ich svojou pozornosťou ako nezalievaš burinu v záhrade. Vytrhneš ju a zasadíš tam zdraviu prospešnú zeleninu alebo kráse prospešné kvety.

Život máš len jeden a je nerozumné ho premárniť v tieni negatívnych myšlienok.

Nech tolerancia a vzájomný rešpekt zvíťazia nad malosťou a hlúposťou.

ZDIEĽAŤ