Placebo je o tom, že realita a naše vnímanie reality veľmi často nemajú nič spoločné. Placebo je efekt využívaný v lekárskej praxi, keď liek neobsahuje účinnú látku, ale pacient ho vníma a reaguje naň ako na skutočný liek.

Ale nie o tom chcem písať, hoci to je tiež zaujímavý fenomén.

Náš život, jeho hodnotenie, prežívanie každodenných udalostí, naša ne-spokojnosť, či pocity sklamania alebo šťastia sú odrazom, výsledkom spracovania reality, ktorú robí náš riadiaci orgán – MOZOG.

Ľudský mozog je neuveriteľne vyvinutý orgán, so schopnosťami, ktoré nás vyčleňujú mimo živočíšnej ríše. Zámerne píšem mimo a nie nad ostatných obyvateľov našej (zatiaľ) modro-zelenej planéty. Sme schopní tvoriť úžasné umelecké diela, hudbu, obrazy, dokážeme snívať, túžiť, smútiť, radovať sa.. Dokážeme posúvať hranice možného, skúmať atómy aj vesmír a dokážeme ničiť všetko živé okolo nás aj sami seba..

317849423_ed3b8bf80d_zJedna z vlastností, schopností tej sivej huspeniny v našej hlave chránenej lebečnými kosťami je to, že si vytvára vlastnú realitu toho, čo vidia oči alebo počujú uši, či vnímajú ostatné zmyslové orgány. Naše zmysly zbierajú a zaznamenávajú fakty – obrazy, farby, tvary, vône, zvuky.. A čierna skrinka medzi našimi ušami ich spracúva a nám podsúva informáciu o tom, čo vidíme, čo počujeme, čo to vlastne je, a čo si o tom máme myslieť, prípadne ako máme reagovať. Na základe povedaného slova, mozog dokáže vytvoriť obraz a na základe vety, celý príbeh. A prekvapivá pointa je v tom, že mozgy rozdielnych ľudí vytvárajú rozdielne obrazy a píšu úplne odlišné príbehy, hoci vidíme, zažívame to isté. Niekto pociťuje drámu, thriller až horor a upadá do depresie a sebaľútosti. A niekto iný práve rozohráva napínavé dobrodružstvo s očakávaním šťastného konca a užíva si pocity naplnenia.

Placebo efekt v našich životoch spôsobuje to, že vidíme, čo vidieť chceme, počujeme, čo počuť chceme. Spôsobuje to, že každý z nás je kreatívnym maliarom, tvorcom obrazu, na ktorom je nakreslenýba000c2fd5c3ca6882630a760a012cc7 jeho život. Už ťa počujem ako namietaš: “Keby to tak bolo, každý by mohol byť spokojný a šťastný. Ale tak to predsa nie je. Mnoho ľudí sa trápi, pretože ich “reálny” život sa líši od ich vysnívaného, ideálneho superživota. Mnoho ľudí je predsa frustrovaných, vyhorených, cítia sa nemilovaní alebo nedocenení..”. Súhlasím s tebou. Stačí sa s ľuďmi rozprávať, počúvať ich verzie toho, čo prežívajú, pozerať sa im do očí a vidieť v nich, že stoja v tieni svojej reality. Že placebo efekt využívajú proti sebe, strpčujú si život a namiesto veľkej bielej steny vidia malú čiernu bodku.

Klameme sami seba – radi a často. Tak ako placebo, klamlivý pocit účinnej látky v lieku, spôsobí naštartovanie vlastných síl organizmu na prekonanie choroby, tak naše spracovanie podnetov spôsobuje pokrivenie reality, v ktorej žijeme. Môže to byť pokrivenie pre nás prospešným smerom. Na takom princípe funguje pozitívne myslenie a sugescie. Alebo to môže byť skreslenie pre nás toxickým a škodlivým smerom a na tomto princípe funguje mnoho ľudí, napriek tomu, že žijú vo svete relatívneho materiálneho blahobytu a dostatku osobnej slobody.

Netešíme sa z toho, čo máme a prežívame, ale trápime sa nad tým, čo nemáme a čo neprežívame. Áno, súhlasím s tebou, že svet by mohol byť krajší, ľudia k sebe milší a prekážky medzi tebou a tým po čom túžiš menšie. Ale garantujem ti, že ani kúzlo, ktoré by takúto “zmenu k lepšiemu” spôsobilo, by nezaručilo, aby si TY pociťoval vo svojom vnútri viacej pohody. Ak by si totiž nezmenil spôsob myslenia v tvojom placebo vzorci v hlave, vždy by si našiel niečo, čo by mohlo byť iné, niekoho, kto by mohol byť iný, aby si sa TY cítil lepšie. Ak budeš svoju myseľ neustále vystavovať účinkom jedu, ktorý produkuje negatívne myslenie – myslenie seba všetko a všetkých obviňujúce, tak si účinne otráviš nielen každú chvíľu, ale celý život budeš prežívať s horkou, či trpkou príchuťou.

Nie sme naprogramované stroje spracúvajúce fakty podľa vopred určeného algoritmu, takže naše hodnotenie, prežívanie reality vždy bude výsostne subjektívne, emotívne a so skutočnou realitou bude mať častokrát len máločo spoločného. Ale to robí náš život, ľudský život, život Homo sapiens takým zaujímavým, nepredvídateľným, vysoko individuálnym a napriek jeho konečnosti zmysluplným.wallpaper-2020711

Čo s tým?

Samotná placebo tabletka nespôsobí v našom organizme nič, ale projekcia jej účinku v našom mozgu dokáže uzdraviť organizmus. Náš mozog nedokáže rozlíšiť skutočnosť od našich predstáv, presvedčení a reaguje na ne, ako keby boli realitou. Čo si doň zasadíš, to ti v ňom vyrastie. Ty využívaj svoj mozog na to, aby ti spôsob, akým spracúva podnety a situácie v tvojom živote prinášal to, čo ťa teší, z čoho máš radosť. Využívaj ho tak, aby ťa ochránil pred škodlivými účinkami závisti, večnej nespokojnosti, nezmyselnej honby za chimérou “dokonalého” života. Života, ktorý existuje len v tvojich snoch, románoch, telenovelách alebo klamstvách ľudí okolo teba vydávajúcich svoju pokrivenú realitu za skutočnosť. Ty nie si dokonalý, ľudia okolo teba nie sú dokonalí a budúcnosť nie je nalinajkovaná. No a čo?

Užívaj si to, čo máš, teš sa z toho, čo prežívaš a maj svoju tvár obrátenú k slnku, aby všetky tiene padli za teba.

 

Súvisiace články: Šťastie je krásna vec, 13 rád na ceste k pohode, Buď sám sebou, ži svoj život

ZDIEĽAŤ