Poďme sa spolu pozrieť na túto “háklivú” tému, ktorá často býva predmetom rozhovorov, opierame sa o ňu v našich tvrdeniach, dokážeme sa kvôli nej pohádať a niekedy aj pobiť. Čo to vlastne PRAVDA je? Niečo, čo vždy platí a je rovnaké, nemenné, za každých okolností, všade, pre každého, v každej situácii, bez výnimiek a absolútne?

Povedz mi príklad takejto pravdy.. (a nemyslím náboženské pravdy – dogmy). Myslím naše ľudské pravdy, pravdy v našej komunikácii, vo vnímaní našich životov.

Je možné pripustiť, že “pravdu” mám ja aj niekto iný a pritom sú rozdielne? Už ťa počujem..ČOŽE ?! ako môže byť niekoľko právd. Pravda je len jedna. Tá moja!

litigi_partnerJe dôležité si uvedomiť, že to, čo my vyhlasujeme za pravdu, je častokrát “len” náš názor na danú vec, situáciu.. V bežnom živote bojovníci za pravdu, častokrát do krvi obhajujú svoj názor.. a tam je pes zakopaný. Dokázať odlíšiť pravdu od názoru, dokázať pripustiť, že tých “právd” môže byť niekoľko, dokonca výrazne rozdielnych je oslobodzujúce..

Na to, čo si myslíme, ako uvažujeme, čomu veríme máme dostatočný dôvod. Sme odrazom, produktom našich skúseností, našich hodnôt, predsudkov, filtrov..túžob, prianí.. Toto všetko ovplyvňuje to, čomu veríme, čo označujeme za “pravdu”. Náš postoj a očakávania, uhol pohľadu na danú vec má tiež vplyv na to, čo si myslíme o danej veci, skutočnosti.

Moje odporúčanie – skôr ako najbližšie začneš “svätú vojnu” za svoju pravdu, ti radím dve veci: prejdi si to v hlave, či to, čo si myslíš, čo obhajuješ nie je “len” tvoj názor a tých samozrejme na tú istú vec môže byť viacero. A druhá vec je – skús sa pozrieť na danú vec očami druhej strany. Prečo ten človek vraví to, čo vraví.. (NLP). Čo ak má na svoje tvrdenie také isté dobré dôvody ako ty na tvoje..

Motívy druhej strany obyčajne nepoznáme – kým, ako vravia indiáni, nechodíme v jeho mokasínoch.

Uhol-pohladu_aAk nám nejde o hádku samotnú, ale máme záujem vyriešiť spornú záležitosť, je dobré sa na motívy, dôvody spýtať. Taktiež pomáha rozprávať o svojich argumentoch. A nakoniec môžme zistiť, že naše názory sa až tak nelíšia a máme len rozdielny uhol pohľadu na danú vec. Niekedy stačí poodstúpiť a získať širšiu perspektívu, niekedy zmeniť spôsob akým nad tým uvažujeme a niekedy uznať, že môže existovať niekoľko rovnako dobrých názorov, aj keď sú rozdielne.

Nemusíme s druhou stranou súhlasiť, ale akceptujme jej právo na vlastný názor, vlastný pohľad na vec, vlastnú pravdu..

Hlboko s vami nesúhlasím, no urobím všetko preto, aby ste mohli svoj názor slobodne hlásať.        Voltaire

Umenie diskutovať, vymieňať si názory, vášnivo sa biť za svoju pravdu, ale zostať korektný, nepúšťať nevhodné emócie spod kontroly môže byť inšpirujúce. Tak ako búrka vyčistí, prevonia, príjemne schladí sparný letný deň, tak otvorená výmena názorov môže vzťahu pomôcť. Pozor na použité slová – aby druhá strana v názorovej búrke nedostala “zásah bleskom”, ktorý spôsobí nenapraviteľné škody.

untitledTiež pozor na “úprimne” šplechnutú, surovú pravdu necitlivo hodenú do tváre. Pôsobí ako facka. Síce bola možno oprávnená, pravdivá, ale spravidla nepomôže, ale ublíži.

Naše pravdy sú ako vrchol ľadovca, ktorý vyčnieva nad hladinu. Viditeľná je len malá časť, ale podstata ostáva očiam, ušiam iných ľudí ukrytá. V našom vedomí, v našom podvedomí, je súčasťou našej osobnosti, nášho videnia sveta, nášho vnímania samého seba v interakcii so svetom a ľuďmi, čo nás obklopujú.

Ak sme napriek diskusii, zvážení všetkých faktov a argumentov stále presvedčení o tom, že máme pravdu, že náš postoj je správny, snažme sa ho obhájiť a stojme si za ním. Nevzdaj sa svojho presvedčenia len preto, že sa niekomu nepáči či nehodí, alebo mu tvoja pravda vadí – buď sám sebou a preber za svoj názor, postoj zodpovednosť.

Pravda, je často skrytá v prívale prázdnych slov, zbytočných fráz a topí sa v omáčke výhovoriek. Častokrát ju nechceme počuť, schovávame sa pred ňou, uhýbame, aby sme ochránili svoje pohodlie, ospravedlnili svoju lenivosť, či neochotu bojovať alebo neranili svoje krehké ego.mood-girl-in-nature

Kde je pravda skutočne dôležitá je pravda o nás samotných. Nastavenie si zrkadla, sebareflexia, poznanie svojich silných stránok a uvedomenie si slabín je pre to, aby sme mohli žiť život podľa svojich predstáv dôležité. Kráľovstvo krivých zrkadiel, v ktorom mnohí z nás žijú možno zmierňuje niektoré pichľavé pravdy o nás samotných a o živote ktorý žijeme, ale nepomáha nám byť samým sebou. Niekomu obraz skresľuje nafúknuté ego, niekomu naopak pocit menejcennosti a podceňovanie samého seba. Iní utekajú pred pravdou ako objektívnou realitou, aby nemuseli za seba a kvalitu svojho života prevziať zodpovednosť.

Pravda o nás samotných nemusí byť vždy príjemná, ale jej poznanie nám pomáha uvedomiť si, kto sme, kde sme a nasmerovať našu životnú dráhu tak, aby sme dostali od života to, čo chceme, po čom túžime a čo si zaslúžime.

 Súvisiace články: Sila slova, Buď sám sebou

“Ak mi niekto vie presvedčivo dokázať, že nesprávne usudzujem, rád zmením mienku, lebo hľadám pravdu, ktorá ešte nikdy nikomu neuškodila. Škodu utrpí ten, kto zotrvá vo svojom omyle a nevedomosti.”        Marcus Aurelius

 

 

ZDIEĽAŤ