Mnoho ľudí sa trápi nad fyzickou stránkou – schránkou svojej osobnosti. Nad “krásou” tváre, súmernosťou postavy, atraktivitou kriviek.. Ale aj krásna, ale prázdna váza je menej zaujímavá ako iná, možno navonok menej exkluzívna, ale s príťažlivým obsahom.

Poďme sa pozrieť na 10 vlastností/charakteristík, ktoré zvýšia vašu atraktivitu v očiach druhých.

1. Zmyselnosť

Sexappeal nie je otázkou ideálnych telesných mier, ale výsledkom vyžarovania – charizmy, sebavedomia a spôsobu, akým sa pohybujete, pozeráte, usmievate..

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vincent cassel

 

2. Cieľavedomosť

Ten, kto vie, čo chce, pevne tomu verí a svojimi činmi napĺňa svoje túžby je v očiach iných inšpirujúci a priťahuje ich.

 

3. Zmysel pre humor

Humor, schopnosť rozosmiať, navodiť príjemnú atmosféru je jedna z najžiadanejších vlastností na zoznamovacích fórach. Ak si dokážete robiť žarty zo seba, či odľahčiť náročné situácie budete vyhľadávaným spoločníkom a partnerom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt laughing people

 

4. Flexibilita

Pružnosť, či už vo fyzickom význame slova, odrážajúca sa vo vašom držaní tela a pohyboch alebo vo význame schopnosti reagovať na nové situácie a podnety, na výzvy významne zvyšuje vašu atraktivitu.

 

pilates

5. Sebavedomie

Tichý hlas, poklesnuté ramená a sklopený zrak signalizujú nezaujímavú osobnosť. Je dobre, keď ostatní vedia, že ste tam, kde ste, že máte svoju hodnotu a vaše názory môžu byť zaujímavé. Dobrá správa je, že je to vlastnosť, ktorá sa dá nacvičiť.

 

 nasmejana-zena-1376218068-10442

6. Buď sám sebou

Každý človek, ktorý má jasné názory, vie vysvetliť a obhájiť svoj postoj sa stáva pre iných atraktívnym. Niečomu veriť, pre niečo byť zapálený je pre ostatných lákadlom.

 

 

7. Intelekt

Nie je o výške IQ, či práci v Akadémii vied. Jeho prejavom je schopnosť vytvoriť si úsudok, vedieť sa zorientovať, zaujať správne stanovisko.

 

tumblr_nxx8v8dnQV1rsjzszo1_1280

8. Zmysel pre detail

Z malých detailov sa skladajú veľké celky. Dokázať postrehnúť, oceniť, vyzdvihnúť niečo, čo ostatným ostalo skryté, zvýši vašu atraktivitu a posilní vašu pozíciu.

 

 

9. Schopnosť byť dobrým spoločníkom

Jedna vec je dokázať zaujať stanovisko, mať vlastný názor. Ale taktiež je veľmi oceňovaná schopnosť vypočuť si, pochopiť, vcítiť sa do iných ľudí a byť otvorený voči ich názorom.

 

10. Buď originálny

Byť iný, odlíšiť sa, prekvapiť..je dnes IN. Snaha nesplynúť s davom, vyčleniť sa a zaujať, z vás robí niekoho, kto sa dokáže spoliehať na svoje sily a má vlastné postoje.

 

 

Karaoke-b-mqli 

Krása tela nie je všetko. Dnešná doba, doba úspechu, médií, internetovej neobmedzenej interakcie, častokrát povyšuje kult dokonalého tela nad všetko ostatné. Povolanie plastického chirurga je dnes veľmi výnosným remeslom, ktoré úpravou, modelovaním až karikatúrou prirodzenej krásy a vzhľadu ľudského tela deformuje naše vnímanie hodnoty – v prvom rade svojej vlastnej.

Je potrebné sa starať o fyzickú stránku nášho tela – športom, rozumnou životosprávou, vyvážením práce a relaxu. Je nevyhnutné posilňovať svoje osobnostné a charakterové vlastnosti a danosti tak, aby naša viera v seba, v svoje schopnosti podčiarkovala, zvýrazňovala to, čo je v nás dobré a pre ostatných prínosné a inšpirujúce.

Ver viac sám sebe, váž si viac sám seba, získaš uznanie a staneš sa príťažlivým pre tvoje okolie.

 

Zdroje: brightside.me, www.beyourself.sk

 

 

ZDIEĽAŤ