Peniaze sú dnes všade okolo nás. Nech by sme snažili byť akokoľvek nad vecou a riešiť veci, ktoré majú v našich životoch väčšiu hodnotu, bez peňazí sa dá len ťažko žiť svoj život. Ak samozrejme odhliadnem od života niekde v ústraní, bokom od civilizácie.

Je výzvou pre každého z nás, aby sme im priradili to miesto v našej mysli, ktoré im prislúcha. Sú nevyhnutné ako prostriedok na dosahovanie našich cieľov, plnenie si snov, ale nemali byť cieľom našej existencie.

life-of-modern-people-quote-1Šťastie, zdravie, lásku nám neprinesú. Viem, že mnohí z nás, ktorým chýbajú, to cítia inak. Trápia sa pre ich nedostatok, pre následky, ktoré má tento stav na ich životy. Zabúdajú na iné, krajšie veci v ich životoch, sústreďujú svoju energiu na peniaze a ich nedostatok.  Peniaze obyčajne neprichádzajú k nešťastným, frustrovaným ľuďom. Peniaze sú druhom energie a sú priťahované optimisticky, reálne uvažujúcimi  a aktívnymi  ľuďmi, ktorí pre ich získanie robia tie správne kroky.

Pozor, nehovorím o pozitívne mysliacich a sediacich snílkoch – pozri aj tému Je pozitivne myslenie pozitívne?

Niektorí ľudia majú k peniazom negatívny vzťah. Vidia v nich príčinu zla, rozdielov medzi ľuďmi, mnohých problémov. Aj podľa prieskumov v slovenských rodinách ich nedostatok spôsobuje najviac hádok a nedorozumení. Myslenie spôsobom, že peniaze sú zlé a kazia charakter neprináša ani krajší život, ani viac peňazí. Peniaze a možnosti, ktoré nám dávajú prinášajú určitú slobodu. Slobodu voľby.

Ak nám peniaze chýbajú vymieňame ich za to, čo máme – čas. Ľudia majú dve-tri zamestnania, 8TG6KxLdcbrigády. Peniaze im pribudnú, čas ubudne. Tí, čo peniaze majú, naopak, kupujú si čas iných ľudí, aby sami mohli robiť to, čo ich živí, baví alebo čo chcú práve robiť, či nerobiť.

Ako som písal aj v inom článku (Pomalšie ďalej zájdem?), šprint so sklonenou hlavou a zaťatými zubami za chimérou úspechu, víťazstva, finančného bohatstva môže znamenať  narazenie do múru pri nesprávnom výbere smeru behu. Alebo to, že po čase keď zdvihneš hlavu, zistíš, že si „ušiel“ rodine, deťom, stratil si sa priateľom, stratil si sa svojej duši a na tele máš akurát tak pijavice ťažiace z tvojej energie a čerpajúce z tvojho konta.

Nechcem v tomto článku hodnotiť či súčasný systém a pravidlá, v ktorých funguje naša spoločnosť je správny. Ale sú to pravidlá doby, v ktorej žijeme a je na nás, aby sme sa ich naučili a používali tak, aby sme dokázali byť sami sebou.

Niektorí ľudia dokážu peniaze zarobiť, ale ich nesprávne používajú, nevyužívajú správne produkty a stratégie na želaný cieľ. Ak nie si so svojou finančnou situáciou spokojný, hľadaj svoju cestu, konaj a mysli inak ako ostatní a máš veľkú šancu, že budeš žiť inak ako ostatní. Ak to urobíš správne, tak lepšie, spokojnejšie ako ostatní. Lepšie podľa tvojich predstáv – pozri tému Buď sám sebou, ži svoj život.

Ak chceš zmenu na účte, musíš najskôr urobiť zmenu vo svojom myslení a vo svojich aktivitách.

Správne rozdelenie svojej pozornosti a energie na prácu, zarábanie peňazí, zdravie a uspokojivé, podporujúce vzťahy Ti prinesie do života pocit spokojnosti, radosť a tých správnych ľudí.

the-money-or-your-life

ZDIEĽAŤ