Ako je to s našimi očakávaniami.. Naozaj je lepšie nič neočakávať?

Mudrovanie o tom, že očakávania nám prinesú len sklamanie každý z nás už určite počul. Či už sa to týka našich očakávaní od vzťahov, od našich blízkych, partnerov, kolegov, práce, dovolenky, oslavy narodenín.. Len sa dopredu netešme, aby sme to nezakríkli.. Je, ale naozaj problémom niečo očakávať?

Nie je náhodou väčšou chybou neočakávať nič?Life-Style-6

Veď, ak nebudeme nič očakávať od seba, od ostatných, od života, ako sa môžeme tešiť na budúcnosť? Ako môžeme s nádejou, radosťou niečo plánovať, pripravovať, ak máme chodiť po svete so stiahnutým zadkom a báť sa najhoršieho? Často  dostávame radu: nič neočakávaj a nebudeš sklamaná, sklamaný.

Očakávanie odráža našu predstavu ako by mali veci byť, čo by sa malo diať, ako by sa ľudia mali správať, aký by som mal byť ja sám. To všetko sú predpoklady, túžby, vízie, očakávania.

Naše očakávania sa odvíjajú od našich skúseností, pocitov, potrieb, túžob.

Nie je veľmi rozumné očakávať, že všetko pôjde hladko a ak sa tak nestane, byť sklamaný a upúšťať od snahy.

Naše očakávania by nemali byť automatické, ale vedome odrážajúce naše potreby a zároveň zohľadňovať potreby druhých. Ak budeš očakávať, že partner bude bezchybný, asi budeš sklamaný. Tiež, ak nemáme na partnera žiadne veľké požiadavky, nič od neho nechceme, potom to môže byť chápané ako nedostatočný rešpekt nás k sebe samotným a podľa toho sa ku nám bude chovať i náš partner.

Niekedy robíme chybu, že to ako reagujú naši partneri, priatelia, kolegovia.. happinessposudzujeme podľa toho, čo by sme robili na ich mieste a v tejto situácii my. Je to správne? Určite nie, a z takto postaveného očakávania pramení veľa sklamaní. Každý sme iný, vidíme situáciu inak, máme svoje filtre, skúsenosti, presvedčenia.

Ako vraví NLP – v každej situácii urobíme to, čo považujeme za najlepšie. To, že to niekto iný nepovažuje sa správne alebo aj my časom zistíme, že sme mohli urobiť niečo iné ..taký je život, kto z nás je neomylný..?

Na očakávaniach samotných nie je nič zlého – vedieť si predstaviť svoju budúcnosť a tiež čo by nás potešilo, čo by sme chceli, je určite v poriadku. Samozrejme, veľmi dôležité je vybudovať si zmysel pre realitu, dokázať byť objektívny a neklásť  latku nárokov zbytočne vysoko.

Pozitívne očakávania sú palivom do motora Tvojej túžby, ktorá Ťa dostane cez prekážky do cieľa.

Podstatné na čo by sme sa mali sústrediť nie je plnenie našich očakávaní kladených na ľudí okolo nás, ale na to, čo jediné vieme ovplyvniť – to sme my sami a to ako máme nastavené naše očakávania.

Takže sa bez strachu teš na všetko pekné, čo je pred tebou, buď pripravený aj na náročné výzvy, aj na to, že nie vždy sa veci dejú podľa tvojich predstáv. Maj pozitívne očakávania a aj keď  Ti občas niečo nevyjde, pouč sa z toho a posilnený pokračuj – buď sám sebou .

Ak dokážeme zosúladiť svoje očakávania s ľudmi, ktorí sú nám blizki, tak to môže byť pre všetkých obohacujúce a prinášať nám radosť z toho, čo je pred nami a čo nám život prinesie.

ZDIEĽAŤ