S tvrdením, že stres je príčinou mnohých zdravotných problémov, budeme bez hlbšej analýzy súhlasiť zrejme všetci. Veď práve on býva často označovaný ako možná príčina či spúšťač určitého ochorenia. Lenže podobne je to aj s emóciami, na to, bohužiaľ, zabúdame. Aj pocity môžu vyvolať množstvo ochorení, pretože naše telesné orgány sú určitým spôsobom prepojené s našou psychikou – choroby často odzrkadľujú stav našej psychiky, našej duše.

Väčšina z nás sa snaží najprv zdravotné ťažkosti riešiť prostredníctvom klasickej medicíny.klaun Niekedy ak nie sme s výsledkami farmakologickej liečby spokojní, pátrame ďalej. Neraz nás hľadanie zavedie k snahe objaviť duševnú príčinu nášho fyzického utrpenia a zapracovať na jej odstránení. To znamená, že sa usilujeme pozerať na svoj zdravotný stav komplexne, holisticky, celostne. „Ľudia začínajú čoraz viac chápať prepojenie tela, mysle a emócií. Emócie a myšlienky, ako také, spôsobujú fyzické a psychické problémy,“ hovorí zakladateľ kliniky celostnej medicíny, Michal Andrejco.

Emócie ovplyvňujú naše telo

Každá emócia sa prejavuje aj na biologickej úrovni. Ako to celé funguje? Emócie v našom tele spôsobujú biochemickú reakciu a ovplyvňujú elektromagnetické pole nášho tela. Myšlienka vyvolá emóciu a vice versa (a naopak). Mozog ako hlavný chemik vylúči zodpovedné chemikálie v podobe enzýmov a hormónov (adrenalín, kortizol, endorfíny, dopamín, serotonín, oxytocín…). Táto komplexná biochémia je zodpovedná za to, čo sa deje ďalej. Každá bunka má po svojom obvode receptory, ktoré zabezpečujú jej komunikáciu s okolím. Emócie na biologickej úrovni sú aminokyseliny, ktorých reťazce sa skladajú z ďalších chemických látok – peptidov a nanopeptidov. Peptidy sú i nosičmi elektromagnetickej informácie v podobe elektrického náboja. Mozog na povel svojho šéfa – našej mysle a príslušných emócií, teda vypumpoval do tela biochémiu, tá príde k bunkovým receptorom a ovplyvní správanie bunky. Peptidové štruktúry komunikujú s receptormi bunky, pričom nikdy nejde o samotnú bunku, ale o skupiny buniek. Emócie takto plnia regulačnú funkciu v našom tele a v čase dokážu doslova prepísať fyzické zdravie na chorobu.

Emotion-e1374190811197

Emócie nie sú pozitívne ani negatívne

V rámci celostnej medicíny sa nerozlišujú pozitívne a negatívne emócie. Delenie emócií na pozitívne a negatívne je len akýmsi  „ľudským“ delením. V celostnej medicíne je každá emócia zdrojom energie, čiže zdravotné problémy spôsobujú spravidla potláčané, ignorované emócie.

Z tejto skutočnosti vychádza aj metóda Cesta, za ktorou stojí uznávaná odborníčka na liečenie tela a mysle, zástankyňa prírodnej a holistickej medicíny – Brandon Bays. Táto metóda je výsledkom jej vedomostí a vlastných skúseností, pretože pred rokmi jej bol diagnostikovaný nádor na maternici. Uzdravila sa a uzdravenie ponúka i ostatným prostredníctvom metódy Cesta. Čo je na nej špecifické? „Je to najdokonalejšia emocionálna terapia súčasnosti. Emócie sú základ všetkého, až následne môžeme hovoriť o mentálnej a fyzickej úrovni. Je vedecky dokázané, že primárne sú za naše rozhodnutia zodpovedné emócie. Ako Human Animals sa rozhodujeme na základe emocionálneho impulzu – veda zameriavajúca sa na výskum ľudského mozgu to dobre zdokumentovala, napriek tomu, že mnohí sme presvedčení, že rozhodnutia robíme na základe racionálnej analýzy. “Tá plní sekundárnu úlohu,“ hovorí Michal a pokračuje, že: „absolútna sloboda je o tom, že človek voľne prijíma a prežíva vlastné emócie. Nerobí mu problém byť nahnevaný, zraniteľný, ustráchaný či entuziastický, milý a láskavý.” Pozor, prežívať emóciu hnevu ako čistú energiu prúdiacu telom a jednať agresívne riadený touto emóciou, sú dve odlišné veci. Je si vedomý toho, že nič z toho, netvorí podstatu jeho samotného, ide „len“ o emócie.”

stressed

Ako využiť emócie vo svoj prospech?

Všetky emócie bez rozdielu môžu byť pre nás prospešné, ak ich dokážeme prežiť, nepotláčame ich. Na hnev môžeme reagovať rôznymi aktivitami, ako napr. zajedaním, pitím, športom, čítaním, rozhovormi s kamarátmi. To však nie vždy náš náš problém vyrieši – stávame sa otrokmi vlastných pocitov a pritom o tom často nemáme ani tušenie. Jediný spôsob, ako prestať pred emóciami utekať a skončiť častokrát s nezdravými kompenzačnými stratégiami, ktoré aj tak nefungujú, je prestať emócie ignorovať a prijať ich.  „Zo začiatku pre mnohých ľudí nejde o jednoduchý proces, no garantujem, že všetci sme toho schopní. Sme primárne emocionálne tvory – stačí sa pozrieť na malé deti okolo nás. Schopnosť prežívať emócie slobodne a zdravo sme nestratili, len sme na ňu vo väčšine prípadov zabudli.” Emocionálna otvorenosť dáva človeku pocit slobody a navyše predíde zdravotným problémom.

Za pokus to určite stojí, pretože všetci bez rozdielu si zaslúžime žiť plnohodnotný a spokojný život.

Zdroj: cvicte.sk, www.brandonbays.sk

ZDIEĽAŤ