RÉTORIKA – komunikačné zručnosti

Určené pre:

  • tých, čo pochopili, že schopnosť správne formulovať svoje myšlienky a komunikovať svoje názory je kľúčové pre úspech
  • ľudí, ktorí si v pracovnom, či súkromnom živote chcú zlepšiť vzájomné porozumenie
  • každému, komu záleží na tom, aby chápal a bol pochopený

Naučím Vás:

  • tajomstvo majstrov rétoriky
  • čo je rozhodujúce pri účinnej a efektívnej komunikácii
  • ako správne formulovať svoj názor tak, aby bol druhou stranou prijatý
  • ako nehovoriť veľa, ale povedať všetko
  • ako reagovať na otázky, kritiku, či odmietanie

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt effective communication

 

ZDIEĽAŤ